Sjöqvist Konsult och Utveckling AB
Från idé till produkt
SKUAB


Uppfinningar


Ibland kan det vara ett krav eller önskemål att produkten eller delar av den skall vara patenterbar.

Vi hjälper hjärna till att skapa lösningar som har "patenthöjd".

Kontakta oss gärna så berättar vi mera

bild1 Bild2 Bild3 Bild4